Pelletskjel

Store besparelser, mindre vedlikehold!

Med en pelletskjele som varmekilde kan en gjennomsnittlig norsk husholdning spare opptil 50-60% på oppvarming i forhold til olje. 

Med RTB pelletskjele kan investeringen holdes på et minimum, slik at den hurtig tjener seg inn. Derfor er det opplagt at pellets er en god investering for oppvarming.

Med RTB pelletskjele kan investeringen holdes på et minimum, slik at den hurtig tjener seg inn.

Derfor er det opplagt at pellets er en god investering for oppvarming.

Kan brukes på eksiterende og nye varmeanlegg

En RTB-løsning er enkel å tilpasset til både eksisterende eller nye varmeanlegg: du behøver altså ikke å tenke på å gjøre endringer i husets varmeanlegg. Den eneste form for endring fra olje, gass eller el-batteri er at det skal være plass til pelletskjelen og pelletssiloen.

Som med andre kjeler må det påses at reglene angående avstand til vegg, brannisolering osv. overholdes. Når du kjøper en RTB får du helt automatisk også en veiledning med regler for fyrrommet. RTB er velegnet til meget kompakte rom, da ovn og silo er bygd sammen.

Simpelt anlegg med lang holdbarhet

"RTB-anleggene har en enkel oppbygging som er med på å sikre lang levetid.
Et eksempel er shuntventilen: Den holder returvannet varmt, slik at mann unngår
problemer med kondensvann og tæring i ovnen. Anlegget er godkjent til trykkekspansjon,
som sikrer en simpel oppbygging av anlegget. Det kreves ingen buffertank da kjelen er
selvregulerende og stopper automatisk når det ikke er behov."

Samme funksjonalitet som moderne oljeovn

En RTB-kjele har samme avanserte funksjoner som moderne olje- og gassfyr, så man mister ikke fordelen ved å konvertere til pellets. Og det er lett å innstille kjelen, slik at den er klar til bruk. Systemet stopper og starter av seg selv, uten å miste energi på pausefyring. Anlegget starter automatisk ved hjelp av strømstart.

Selvregulerende drift:

"kjelens ytelse tilpasser seg hele tiden varmebehovet."

Er det ikke behov for varme, stopper fyringen auto-matisk. Den starter også automatisk igjen, når behovet melder seg. Start og stoppfunksjonen gir pellets-kjelen mulighet for å lage bruks-vann om sommeren - med god varmeøkonomi, da den kun starter ved behov.

Vakuumtransport sørger for automatisk påfylling

Brukeren kan kjøpe utstyr som gjør hverdagen enda enklere: Det mest opplagte eksempel er et vakuum-system, som automatisk suger opp pellets og fyller på anlegget. Det eneste du trenger å gjøre er å holde øye med at det alltid er pellets som anlegget kan suge opp.

Enklere en noen gang

Mange forbrukere bekymrer seg mest av alt for driften av et pellets-anlegg.

"Med de nye modellene er prosessen automatisert, slik at man kun skal sørge for å tømme askeskuffen for hvert 2-3 tonns pellets som brennes i kjelen. Resten klarer den selv."

Lett installasjon

RTB kjelene har en plug and play løsning: Anlegget er komplett med bren-neren montert og styringen tilkoblet. Installatør skal bare gjøre skorstein og rørarbeid. Delene er enkle å håndtere, og innstillingene er logisk og lett. Når du først har installert et av disse anleggene bruker du enkelt en arbeidsdag på neste anlegg.

Automatisk rens og askeuttrekk

De nye ovnene leveres med en liten støysvak kompressor som renser både brenner og ovn med trykkluft. I tillegg har den har automatisk asketransport som samler asken ut fra kjelen og inn i askeskuffen. Det har aldri vært enklere å ha pellets-kjele.

Lett å tilpasse og plassere

Det er enkelt å tilpasse løsningen for hvert enkelt varmebehov og plass-forhold. Alle kjeler og siloer i serien kan nemlig kombineres fritt: Kjelene leveres i størrelsen 10, 16 og 30 kW, og siloer finnes i størrelsen 120, 220 og 320 kg. Uansett valg blir det et samlet og harmonisk inntrykk. Kjeler og silo leveres i likt utsende, og bygges sammen i en stilren enhet. Kunden velger selv om siloen skal være montert på høyre eller venstre side av ovnen. Det gir ekstra fleksibilitet med plasseringen.

Online styring via data og app

RTB-serien gir mulighet for avansert styring, inkludert styring via data og App. Mange brukere verdsetter å ha kontroll over forbruk og innstil-linger online. Dette er ofte utslags-givende for valg av varmekilde.

Skal anlegget være online?

Registrer styringen på hjemme-siden www.stokercloud.dk og ta kontroll over anlegget fra hvilken som helst sted i verden.

Styringen  støtter:

- Varmtvannsprioritering
- Mengdemåler i silo
- Røyk tempratur
- Vær kompensasjon
- Solfanger styring
- Timer funksjon for ovn
- Timer funksjon for bruksvann
- Sirkulasjonspumpe styring
- Kompressorrens
- Oksygen styring
- Oppkobling til internett via Stoker Cloud
- SMS- og e-postalarmer via Stoker Cloud

Optimalisere driften med oksygenstyring

Kunden kan kjøpe en oksygensty-ring, som måler oksygenoverskud-det i røykgassen. Ut i fra den målin-gen optimeres ovnens drift og kunden kan spare på forbruket av pellets. Oksygenstyring er også et godt verktøy når ovnen skal justeres.

Trådløs romtermostat sparer energi

Kunden kan kjøpe en trådløs rom-termostat som forhindrer at kjelen unødvendig starter og stopper. Romføleren innstilles til den ønskelige temperatur i huset, og kjelen starter kun hvis temperaturen faller under den innstilte verdi. Det sparer både pellets og elstarteren. Hvis det er montert varmtvannsprioritering og romtermostat, starter kjelen kun ved behov for varme eller varmt vann. 

Energimåling

Forbrukeren kan kjøpe en flowmåler og en returtemperaturføler. Det gir styringen mulighet for å begrense kjelens øyeblikkseffekt. Dermed kan forbrukeren lett sjekke om systemet virker som det skal.

Varmtvannsprioritering

Kunden kan kjøpe varmtvannsprioriterings-kit, som prioriterer varmtvannsproduksjonen etter behov. Det betyr at forbrukeren hurtig kan nyte varmt vann. Velg mellom 2 eller 3-veis ventil.

 

1. Kapillarrørsføler monteres inedsenkning i skrå tee.     2. Shuntventil med kapillarrørsføler sikrer at returen holdes varm.    

3. Varmvannsprioritering.     4. Sirkulasjonspumpe.     5. Trykkekspansjonog kitt

Datablad